Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Listo EspeReLingvu

From:Strid Martin MN <martin.strid@...>
Date:Thursday, September 24, 1998, 23:23
Cxu vi scias ke ekzistas dissendolisto en Esperanto pri nia lingvo, aliaj
planlingvoj kaj reformprojektoj?
Abonu gxin per sendi malplenan retposxton al
esperelingvu-subscribe@egroups.com . Vizitu gxian retpagxon je
http://www.egroups.com/list/esperelingvu .
La listo estas tute nova kaj ne havas ankoraux multajn anojn. Sed se vi
anigxas, la listo farigxos interesa kaj valora. Gxi apartenas ecx al Lingva
Ronda de Virtuala Esperantujo. Provu!

# :-)
Martin Strid
______________________________________