Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Conlang vergadering

From:Boudewijn Rempt <bsarempt@...>
Date:Tuesday, November 2, 1999, 22:11
On Tue, 2 Nov 1999, R. Nierse wrote:

> Zeker weten, de zolder is nu af, dus ik moet wel eens een avond of dag vrij > kunnen maken. > Wat betreft de weekenden zou ik kunnen op 20 nov, 11 december, 12, 18 en 19 > december >
Ik wilde voorstellen om een Conlang I'd like to have a Conlang Boink vergadering te houden in Nederland. the Netherlands, too. Since our Gezien het aanwezige grut, kunnen we house is overrun with kids, the de vergadering het beste 's avonds only proper time is the evening. houden. Gelegenheid tot overnachten Everyone can stay to sleep, is er - zelfs voor aanhang. Ik stel partners and kids included. I zaterdag 20 november voor. suggest Saturday 20th of November. Boudewijn Rempt | http://denden.conlang.org/~bsarempt