Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Jelbäzech nouns

From:Dan Jones <feuchard@...>
Date:Wednesday, May 9, 2001, 1:10
Just a quick post on Jelbäzech nouns. I had decided to go with the normal
romance caseless system, but that's boring. So, here are sample declensions:

      jorn "day" masc.  nocht "night" feminine
nom  el jorn          la nocht
obl   len jornen       len nochten
dat   li jörn          lei nöcht

nom  eil jörn        lei nocht
acc   eltz jorn        las nocht
gen  le jorner        le nochter
dat   eltz jörn        eltz nöcht

Dan

-----------------------------------------------
Ka yokonáu iti báyan: "cas'alyá abhiyo".

Ka tso iti mantabayan: "yama zaláyá
alánekayam la s'alika, cas'alika; ka yama
yavarryekayan arannáam la vácika, labekayam
vácika, ka ali cas'alyeko vanotira."
-----------------------------------------------
Dan Jones