Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: OT: Semi-OT: Conlanging in application forms?

From:Estel Telcontar <estel_telcontar@...>
Date:Saturday, December 11, 2004, 6:30
Carsten Becker ha tera a:
>For the 1,000,001st time, what would you call "conlanging" in
application forms. I've called it "creative linguistics", ordering it after, "creative writing" in my list of hobbies. -Estel ______________________________________________________ Få den nye Yahoo! Messenger på http://no.messenger.yahoo.com/ Nye ikoner og bakgrunner, webkamera med superkvalitet og dobbelt så morsom