Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Maltese keyboard anyone?

From:Fabian <rhialto@...>
Date:Saturday, January 15, 2000, 22:00
Yep, the Maltese keyboard I wrote for tavultesoft is now on their web site.
So go get it everyone!

http://www.tavultesoft.com/keyman/keyboards/

Its iso-8859-3 compliant. In English, that means you can type Maltese,
Esperanto, and a few others with it.

---
Fabian
Ikun li dik il-kitba tpatti it-tieba ta' qalb ta' patruni tieghi.
Ikun li ttaffi ugigh tal-Mitlufin u tal-Indannati.
Ikun li ilkoll li jaqraw il-kitba, qalbhom ihobbu is-Sewwa u l-Unur.
U b'dak l'ghamil, nithallas tax-xoghol iebes.