Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

De noordwind en de zon

From:Henrik Theiling <theiling@...>
Date:Saturday, April 14, 2001, 4:07
Hoi!

It is `The Northwind and the Sun' in Dutch...

Is er iemand die het Nederlands zo goed spreekt om mij te vertellen of
het volgende verhaal door mij goed werd vertaalt?  Bijv. heb ik
helemaal geen flauw idee hoe comma's in het Nederlands werken: ik heb
Duitse commaregels gebruikt...

Ik wou dit opnemen in het document over mijn nieuwe taal Tyl-Sjok.

----------------------------------------------------------------------
\subsection{Dutch: De noordwind en de zon}
De noordwind en de zon waren aan het discussi