Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Basic English

From:Fabian <rhialto@...>
Date:Wednesday, December 15, 1999, 22:26
> Nik Taylor <fortytwo@...> wrote: > > > There's a fairly well-known essay called "Uncleftish Beholding" (Atomic > > Theory) discussing atomic physics in all Germanic roots:
Was that essay posted here? If so, can you send me anotehr copy? If not, is it online anywhere? --- Fabian Ikun li dik il-kitba tpatti it-tieba ta' qalb ta' patruni tieghi. Ikun li ttaffi ugigh tal-Mitlufin u tal-Indannati. Ikun li ilkoll li jaqraw il-kitba, qalbhom ihobbu is-Sewwa u l-Unur. U b'dak l'ghamil, nithallas tax-xoghol iebes.