Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: OT: TEST

From:Fabian van-de-l'Isle <fabian@...>
Date:Saturday, February 12, 2000, 9:04
Is it working yet?

--
Fabian
ir-ragel bla daqna hu jixbah il-mara bil-daqna