Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

translation exercises

From:Andrew Smith <hobbit@...>
Date:Thursday, April 8, 1999, 3:18
Fabian:
Badr, ki erant-ys llo llyg ll+a?

A es lla giwdad di llo 'Oyanim. Ys h-erant yn pobl ystran. Ys
h-ill+ynant sew chiwdad colur yn noeth, si se llo h-ystuil h-erant rhen di
asseth per sew h-ob. Ys chomathent e uddigent yn a sew alltr, dunarsi
rhen di'll cont di'll perigl gran a sew mun. E ys ngwenant rhen yn a sew
alltr cun llo h-arch e llo saith. No, ys h-ant llo h-affarad phly
h-ystran ke uddigent di long seint llo saith. E goid iost sew chafal
fferweir h-ystran ys h-+ysant per yn gwiadig. Ys h-idrant ply rebidd ca
alch fest nadyral ddef e inorant lla ffeirth di'll arch e lla saith. Ill
myl se dy ewid sew chiwdad mew ffeil.

Badr, ke gos es-sa yn giwdad?

Irina:
Eo bod c+ynidiar, eo wol persewerar, eo wa lugrar

Carlos:
Esser yn duithur gw ffagera ffelig e'll pobl am gw.
Iufer gw ffag rhen yn duithur.

What tricks did I play here? Goyanim I turned into a Brithenig plural by
mutating the g- so it was silent as happens with plurals. The phrase iron
horse was translated with an adjective meaning 'iron-way-like' or railway
(The Ironway Horse).

The last phrase in Irina's motto is colloquial, I'm going to succeed,
rather than I will succeed, eo lugrarai. It seemed to accompany the
auxiliary tenses before it better to me.

Now to figure out well Plato's cave works in Brithenig...

- andrew.

Andrew Smith, Intheologus            hobbit@earthlight.co.nz

"Break someone's leg."
            - Old Orc Saying.