Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: verbal classifiers

From:Boudewijn Rempt <bsarempt@...>
Date:Tuesday, June 29, 1999, 5:40
On Mon, 28 Jun 1999, From Http://Members.Aol.Com/Lassailly/Tunuframe.Html w=
rote:

> Dans un courrier dat=E9 du 28/06/99 22:54:34 , Boudewijn a =E9crit : >=20 > > Als Mathias werkelijk al z'n werk gezapt heeft, dan heb ik nog > > wel een mirror voor je... Ik mirror de meeste conlang site > > lokaal! >=20 > wacht even ! ik heb maar nog niets definitief "gezapt". ik wil alleen maa=
r=20
> een paar pagina's verbeteren en =E9=E9n oude conlang vergeten. en hou op =
met=20
> duits schrijven a.u.b. this is a europ... (oops !) an international list. >=20 > mathias >=20
Nou moe! Ik had dit naar Rob persoonlijk willen sturen! Ik hoop dat dit wel naar jou alleen gaat. Excuses voor het ongemak! Boudewijn Rempt | http://www.xs4all.nl/~bsarempt