Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Pater Noster in Þjrótrunn

From:Jörg Rhiemeier <joerg_rhiemeier@...>
Date:Sunday, January 28, 2007, 19:27
Hallo!

On Sun, 28 Jan 2007 15:04:34 +0100, Henrik Theiling wrote:

> Hi! > > After a long hiatus, I finally completed the Pater Noster in > Þrjótrunn. > > Patir nostir, tú tög ert í kjalsa, > Settiþikist næminnsu tú. > Rægnsu tú vin. > Oltirsa tvo sjá þátt, kvæsig í tjarrsa tög í kjölsu. > Köttiðun pánsu nostur dátu næfur höði. > Perdóttu næfur défit nostur tög eð nær perdóðmur dæftrifur nostur. > Ídýktu nær né í tjattatjón, má lifratu nær á möld. > Kvor tví er rægnsu, potirsu eð glærsa hákur eð itinmett. > Amen. > [...] > > What do you think?
Rock'n'roll. This is indeed an interesting and well-crafted language. I like it very much. ... brought to you by the Weeping Elf