Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Pater Noster in Þjrótrunn

From:Henrik Theiling <ht@...>
Date:Sunday, January 28, 2007, 14:08
Hi!

After a long hiatus, I finally completed the Pater Noster in
Þrjótrunn.

  Patir nostir, tú tög ert í kjalsa,
  Settiþikist næminnsu tú.
  Rægnsu tú vin.
  Oltirsa tvo sjá þátt, kvæsig í tjarrsa tög í kjölsu.
  Köttiðun pánsu nostur dátu næfur höði.
  Perdóttu næfur défit nostur tög eð nær perdóðmur dæftrifur nostur.
  Ídýktu nær né í tjattatjón, má lifratu nær á möld.
  Kvor tví er rægnsu, potirsu eð glærsa hákur eð itinmett.
  Amen.

For more easy decyphring, I will give the text with constructed
intermediate forms from which the words derive. Please note that this
is an oversimplification, since many shifts happened by analogy. This
is given for making reading the text easier:

  Pater noster, tu tanquam es in celos-ipsos,
  Sanktificet-se nominem-ipsum tuum.
  Regnum-ipsud tuum veniat.
  Voluntas-ipsa tua siat facta, quo-sic in terra, tamquam in celum-ipsud.
  Cottidianum panem-ipsum nostrum da-tu nobis hodie.
  Perdona-tu nobis debitum nostrum tanquam et nos perdonamus debitatoribus
                                   nostris.
  Induc-tu nos ne in tentationem, magis libera-tu nos ab malud.
  Quare tui est regnum-ipsud, potere-ipsud, et gloria-ipsa hac-hora et
                                 eternamente.
  Amen.

What do you think?

Bye,
 Henrik

Reply

<veritosproject@...>