Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Relay time! Beethoven's Ninth

From:andrew <hobbit@...>
Date:Saturday, August 12, 2000, 10:22
This could get very long...

Llo h-Efig, rhen llo son ci!
Ent llaesath nu di llo phly fellt
canghanhar, e llo phly 'eiddad!

Llo  h-Efig, rhen llo  son  ci!
the.p friend.p NEG the.p sound here

Ent  llaesath  nu   di llo  phly fellt
rather let.pres.2p pron.1p of the.p more pleasant

canghanhar, e  llo  phly 'eiddad!
intone.inf and the.p more joyful

__

Lla 'eidd, lla yscinhell fel di llo ddew,
Ffeil d'Elys,
Nu h-intran uifriw di'll ffog,
Gelest, tew cawell.

Lla  'eidd, lla  yscinhell fel    di llo  ddew,
the.f joy  the.f spark   beautiful of the.p god.p

Ffeil  d'Elys,
daughter of_Elysium

Nu   h-intran   uifriw di'll  ffog,
pron.1p enter.pres.1p drunk of_the.m fire

Gelest,   tew cawell.
heavenly.voc thy sanctuary

Tew h-inghanhediwn ligant ply long,
Ke'll defad cod es disuibrad;
Llo ddyn thud wenent di llo ffradr
Ill llog tew ascell wuil fan

Tew h-inghanhediwn ligant    ply long,
thy spell.p    bind.pres.3p more long

Ke'll   defad cod  es     disuibrad;
REL_the.m custom strict be.pres.3s share.pp

Llo  ddyn  thud wenent    di llo  ffradr
the.p human.p all.p come.pres.3p of the.p brother

Ill  llog tew ascell wuil  fan
the.m place thy wing  gentle remain.pres.s


Ill cal lla ran iaethediwn a llugrad,
Ill efig d'yn efig a h-esser,
K'es llugrad yn ffuin deg,
Miscl sew ioddediwn intr!

Ill cal  lla  ran  iaethediwn a      llugrad,
the.m REL the.f great throwing  have.pres.3s succeed.pp

Ill  efig  d'yn efig  a h-esser,
the.m friend of_a friend to be.inf

K'es      llugrad  yn ffuin deg,
REL_is.pres.3s succeed.pp a woman fair

Miscl    sew    ioddediwn intr!
mix.pres.3s one's_own jubilation within


Si, ill cal anc sulfent yn enef
affell ill sew subr lla yspher di lla der!
E lla-dd a coenesced nonc, o ffur
cridan di lla ddaf ci!

Si, ill  cal anc sulfent yn enef
Yes, the.m REL also only  a soul

affell      ill sew    subr lla  yspher di lla  der!
be_called.pres.s the one's_own on  the.f sphere of the.f earth

E  lla-dd a    coenesced nonc, o ffur
and pron.3f have.3s know.pp never, or steal.pres.s

cridan  di lla  ddaf  ci!
cry.presp of the.f company here


Llo h-eisistant thud fifent lla 'eidd
Subr lla fron di lla nadyr;
Llo fon thud, llo fal thud
Seghent sew lleth di llo rhos

Llo  h-eisistant thud fifent    lla  'eidd
The.p being.p   all.p drink.pres.3p the.f joy

Subr lla  fron  di lla  nadyr;
on  the.f breast of the.f nature

Llo  fon  thud, llo  fal  thud
the.p good.p all.p the.p bad.p all.p

Seghent    sew    lleth di llo  rhos
follow.pres.3p one's_own trail of the.p rose

Llo fes sa ddunaf a nu, e'll gwid,
Yn efig profad in ill morth;
Ill talent er dunad a'll gwerf
E'll kerybin yst inawant Dew.

Llo  fes  sa ddunaf   a nu,   e'll   gwid,
the.p kiss.p she give.past.s to pron.1p and_the.m vine

Yn efig  profad in ill  morth;
a friend test.pp in the.m death

Ill  talent er    dunad  a'll   gwerf
the.m desire be.past.s give.pp to_the.m worm

E'll   kerybin yst     inawant Dew.
and_the.m cherub stand.pres.s before God


Ffelig', si llo sul wolant
Tra'll plan gleirus d'ill cel,
Cyrrath, llo ffradr, gwstr curs,
Geiddad, sig yn c+ar a'll buidd.

Ffelig', si llo  sul wolant
happy  as the.p sun fly.pres.3p

Tra'll    plan gleirus d'ill  cel,
Through_the.m plan glorious of_the.m heaven

Cyrrath,  llo  ffradr, gwstr curs,
run.pres.2p the.p brother your.p course

Geiddad, sig yn c+ar a'll   buidd.
joyful  as a hero to_the.m victory


Siath imbrechad, llo filliwn!
Ill bes a'll mun inheir!
Llo ffradr, subr lla gaff di llo h-ystuil
yn padr afant ddef gwiwer.

Siath   imbrechad, llo filliwn!
be.pres.2p embrace.pp the.p million.p

Ill  bes a'll   mun  inheir!
the.m kiss to_the.m world whole

Llo  ffradr, subr lla  gaff  di llo  h-ystuil
the.p brother on  the.f canopy of the.p star.p

yn padr  afant ddef       gwiwer.
a father loving be_obliged.pres.s live.inf


Gw chaddan a fas, llo filliwn?
Sent-ty'll criadur, fun?
Circhath llo subr lla gaff di llo h-ystuil!
Subr llo h-ystuil ys def gwiwer.

Gw chaddan a fas, llo filliwn?
You fall.pres.2p to down, the.p million.p

Sent-ty'll criadur, fun?
Feel.pres.s_thou_the.m creator, world.voc

Circhath llo subr lla gaff di llo h-ystuil!
Seek.pres.2p pron.3 on the.f canopy of the.p star.p

Subr llo  h-ystuil ys def    gwiwer.
on  the.p star.p  he be_obliged live.inf

- andrew.
--
Andrew Smith, Intheologus            hobbit@earthlight.co.nz

       Jesus Christ is raging, raging in the streets.