Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Dutch questions

From:Douglas Koller <laokou@...>
Date:Saturday, July 14, 2007, 20:46
From: Ben Haanstra <kof@...>

> > 1) Hij onderscheidde er zich herhaaldelijk en ook later, aan de > > universiteit te > > Cambridge, hebben weinigen meer eerbewijzen ontvangen dan hij.
> In this clause it says specifically that 'other people received less honors > than he has earned'. The sentence sounds perfectly correct and goes in > harmony with the rest of the sentence.
Others pointed this out as well. I can't *believe* I didn't see this (self-deprecating kick in the tokhes).
> > 2) Daarna aanvaarde hij een tijdelijke aanstelling bij het