Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

monkeyin' around (quotes in Flemish & Negerhollands [a Dutch creole])

From:Jonathan Chang <zhang2323@...>
Date:Tuesday, May 9, 2000, 18:02
_Berceuse Presque Negre_

De sjimpansee doet niet mee
Waarom doet de sjimpansee niet mee
            De sjimpansee
                  is
            ziek van de zee
Er gaat zoveel water in de zee
Meent de sjimpanzee

          <Paul Van Ostaijen>


een Negerhollands:

Makakku weet wa fo een boom fo klemm, am no klemm stakkelboom.