Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

föst on latest Suras af de Koran in Middelsprake

From:Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>
Date:Friday, May 23, 2008, 20:15
Först on latest Suras af de Koran in MS

Sura 1: Al-Fatihah

1. In de name af Allah, de Barmhertige, de Genadige. 2. Al lof is for Allah, de
Her af de werlde. 3. De Barmhertige, de Genadige. 4. Meister af de Jungest
Dag. 5. Alene Ju wi bede on alene Ju wi  beggele for help. 6. Bringe us up de
richt pad. 7. De pad af dem an dat Ji have geved günste, nik dat af dem up
dat have komd neder övel, on okso nik af de irrendes.

Sura 114: An-Naas (de mennische)

1. In de name af Allah de Barmhertige, de Genadige. 2. Sege: “Ig söke miin
toflücht bi de Her af de mennische, 3. de Köng af de mennische, 4. de God af
de mennische. 5. So He kan make mi los af de övel af de Düvel’s inblosing
6. dat flispere in de herte af de mennische 7. fran de middel af de djinn on
mennische.

Ingmar

Just to show that Germanic and especially Middelsprake have nothing to do
with Nazi shit or so and to scare off white supremies, I added this Koran
translation and an anti racism link to
http://groups.yahoo.com/group/Middelsprake    ;-)Reply

Philip Newton <philip.newton@...>