Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: introduction Middelsprake

From:Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>
Date:Thursday, May 22, 2008, 20:51
Hei, naborfru! Egenlig ig leve in Düve, nik in Arnhem self. Doch ig wirke in de
hovedstad af Gelderland. For uutlandisch folk dat is better to sege Arnhem,
naturlig ;-) Ingmar


On Thu, 22 May 2008 22:25:45 +0200, Ina van der Vegt
<gijsstrider@...> wrote:

>Ingmar Roerdinkholder schreef: >>> >>> Wat ig wilde wete gerne, is: >>> >>> *kan du lese dis? >>> >Ja >>> *in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du to
forsta
>>> Middelsprake? >>> >Ja >>> *forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene en lüttel >>> af dis? >>> >Ig forsta al uter problem. >>> Ig hope dat dis mail kom up de list, wiil ig hadde enig problems mid miin >>> pasword... >>> >>> Mid hertlig gröte af >>> Ingmar Roerdinkholder >>> Arnhem, Nederland >Mid hertlig gröte af >Ina van der Vegt >Oosterbeek, Nederland