Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

introduction Middelsprake

From:Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>
Date:Sunday, June 26, 2005, 9:46
Hei folk af de Conlang list

Ig wil make mi kenned an ju: miin name is Ingmar Roerdinkholder, ig leve in
Nederland on ig liove künstlig sprakes.
Ig ha maked okso eniges self, on de sprake dat ju lese nu is Middelsprake.

Middelsprake is en Intergermanisch meen sprake, basered up de moderne,
levende Germanisch sprakes
Engelisch, Dütisch, Nederlandisch, Danisch, Swedenisch, Nedersaksisch
(Nederdütisch), Frisisch on Nünorisch (Landmål).
De principe is liik as in Interlingua, doch Middelsprake ha okso ennoch
"krüsworde", meest fordat Skandinavisch on West-
Germanisch forskillede mennig up dat punkte.

In fal du wil wete meer over Middelsprake, du kan ga to

http://groups.yahoo.com/group/folkspraak/files/

on okso to

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_phrases_in_constructed_languages


Wat ig wilde wete gerne, is:

*kan du lese dis?

*in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du to forsta
Middelsprake?

*forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene en lüttel
af dis?

Ig hope dat dis mail kom up de list, wiil ig hadde enig problems mid miin
pasword...

Mid hertlig gröte af
Ingmar Roerdinkholder
Arnhem, Nederland
Replies

Andreas Johansson <andjo@...>
Wesley Parish <wes.parish@...>
Stefan Fisahn <sf@...>introduction Middelsprakey
Roger Mills <rfmilly@...>
Ray Brown <ray.brown@...>
Julia "Schnecki" Simon <helicula@...>