Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Circumcision

From:Douglas Koller, Latin & French <latinfrench@...>
Date:Wednesday, February 27, 2002, 22:53
And now for something completely different....

The original Hungarian (o" is o, long umlaut; u" is u, long umlaut):

A Körülmetélés

    Az ötezer-hétszáztizenhatodik esztendo" Tevet havának végén Singer
Robi gondterhelten igyekezett hazafelé a Sztálin hídon, a
harminchármas villamoson szorongó tömegben. A Sábesz már véget ért,
ahogy az árvaházban szokták mondani, kiment, s így o" lelkifurdalás
nélkül ülhetett villamosra. Mégis jobb szerette volna, ha történesen
tavasz van, Íjár vagy legalább Niszán hónapja, mert akkor öt óra tájt
világos, azaz még Sábesz lévén, mindenképpen gyalog kelt volna át a
Sztálin hídon, s gyalog ment volna tovább a Váci úton, egészen a Marx
térig.
    Tavasz közeledten Balla nevelo" úr lelkére kötötte növendékeiknek,
pontosabban a félárváknak és azoknak az egészárváknak, akiket
nagyszülo" várt otthon, hogy tartsák tiszteletben a szombatot. Nem
mintha olyan nagy bu"n volna az, ha valaki tizenkét éves korában
tilos ido"ben villamosra száll, csakhogy a kis bu"nökbo"l lesznek a
nagy bu"nök, a bocsánatosakból a megbocsáthatatlanok. "A Sábeszt
zsidó embernek még egy lakatlan szigeten is tisztelnie kell",
mondogatta. Igen, szo"tte tovább ezt a gondolatát, ha Robinson
történesen unsereiner lett volna, akkor pénteken holdkeltéto"l talán
még a melléje szego"döt derék vadembert is Szombatnak szólította, és
okvetlenül sábeszgójként alkamazta volna, tekintettel arra, hogy az
ember sehol sincs teljesen egyedül, azaz jótékony isteni felügyelet
nélkül.

The Géarthnuns translation:

Chöi Aithechafats

    Che sömöthsev palavpér zhöshekashad mnörhalfíthev che vangkathsev
cha knönsas Tevetsöis, Singer Robibauths lé cha Stalinhagensav che
içtöthsen toumnö toufíthen sü tsönöksüb sthírhözalöküb bö chö béöbsöv
öthalala-u semeferhakekh. Cha líns löi che vangkathsev stévü thlefez,
arsfen seth lév chö gbaulíbéöbsöv ba ngamath tsobal, dínakadiz, kfö
hengeveçö seth lé, arzhö fö sírakhsöt vau kföshemsaun venala-u, che
içtöthset lomashöth. Seth lé öblé helkeveçö vürhí hehasheth, aim seth
lé hauthnövesteben, che fastöthsev Ííarsaub thfau hetaum pézçada
Nisansab thfau, vaçte helkeftö seth la cha thrönsav palavfínav ilkeu
dínamöl, arthfaié cha líns la zövla nöi. Jröçai seth lé cha
Stalinhagensat chaul sförsaug vürhí hesföngez, kfö lé chaul sförsaug
chau Vatsígerauv klepa-u íe, chí Marksfteríölsíb rho, vürhí hekadiz.
    Chau stefalörsauv Bala abs, öinörs chau, lé chek frömarethsel,
zhrüköi chauk ömgbaulsíl zhö chauk gbaulsíl ersfanelíl helkelíl,
chílích sau gazhbéörs lé chö béöbsöv ösef sho, gü rheth lé dalroksüt
hüdhvigön sho, aptavön. Ve helkegs la, gü chü helkeks la sü
zhagölengeks zharíök vdanak vürhí henöi, aim shahöcheths che
sömöthsev mnö pungefíthev la che içtöthset se jdaiöthsev seuglöthev
haurhöisaf sho, jnéal, arkfö chük zhagölengeksüd küvaküd íau chük
zhagölengeksüp zharíöküp lü, chük ngílönkalokhalöksüd íau chük
tushngílönkalokhalöksüp lü zçenöi. "Vauk íalömsaup íehudamaup la va
lípsat fö ngefakhsöv fsaineçökhöv tsétekhöv ba dhvigön ten." söb lé
baudangé ngamath. Erhí, seth lé che tlethset hengethet znölön; Kruso
Raubinsöns lé sau "unserainers" haunöi sho, chí rhíanapwalsív
dalinsas san lé chau íalörsaut zçíöveraut höi sanat bözçélathélöraut
"Dalroksüb" sfen petü vürhí hedaz, kfö sauraut se línagoibauthseb
sfen zverü vürhí hehin.

Say *that* three times fast. (Yeah, yeah, I know; that, that, that)

Vive le umlaut!

I would normally not be so obnoxious as to not give the interlinear
or the English translation, but there's mounting snow outside (which
weathercasters assured us was not accumulating -- I know it's not an
exact science, but geez, do these guys *ever* look out a window?),
it's getting dark, and the evening commute will verily suck. Shall be
more forthcoming on the morrow.

Kou

Reply

Douglas Koller, Latin & French <latinfrench@...>Circumcision (bit o' length here)