Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Different words for one thing

From:Fabian <rhialto@...>
Date:Monday, October 18, 1999, 22:31
A Maltese example:

sieheb - friend
habib - friend

sieheb tends to be used to family members, but taking a very broad
definition of family - my cousin's husband's brother in law is close enough.
Close enought to get free beer from his bar, anyways :) Habib is also a bit
more formal in use.

---
Fabian
Jkun li dik il-kitba tpatti it-tieba ta' qalb ta' patruni tieghi.
Jkun li jtaffi ugigh tal-Mitlufin u tal-Indannati.
Jkun li ilkoll li jaqraw il-kitba, qalbhom ihobbu is-Sewwa u l-Unur.
U b'dak l'ghamil, nithallas tax-xoghol iebes.