Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

OT: Official language post

From:Rachel Klippenstein <estel_telcontar@...>
Date:Saturday, March 29, 2003, 8:55
Ik wilde proberen, dit email in het Nederlands te
schrijven.

Ik heb waarschijnlijk veel vergissingen gemaakt

Mijn familie verhuist in de zomer naar Belgie, maar ik
kan niet met hun gaan.  Ik moet hier in Canada blijven
omdat ik aan de universiteit hier studer.

Rachel

______________________________________________________________________
Post your free ad now! http://personals.yahoo.ca

Replies

Adam Walker <carrajena@...>
Arthaey Angosii <arthaey@...>
Jake X <starvingpoet@...>
Isaac Penzev <isaacp@...>
Andreas Johansson <andjo@...>
Christophe Grandsire <christophe.grandsire@...>