Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: onomatopeyics in conlangs

From:Carlos Thompson <chlewey@...>
Date:Monday, November 23, 1998, 2:52
aa: a ring
ae: a dieresis
oe: o dieresis


Inte kan man tro oeronen heller
-- av Herman Lindqvist

 Djuren, tror maanga, djuren aer i alla sams, daer finns inga spraakproblem, de
foerstaar varandra.
 Trodde ni ja.
 Saeg att vi sammankallar till en stor internationell djurkonferens haer i
Paris. Samlingplats: planen utanfoer Notre-Dame-kyrkan en vacker sommardag.
 Presslaektaren aer fylld av serioesa kolleger, delegater kommer fraan
vaerldens alla hoern.
 Nu stiger den galliske tuppen upp i talarstolen, grann och praalig, och
utbrister i ett vaelcomnande: COCORICO!!!!
 Delegaterna tittar ofoerstaaende paa varandra, somliga saetter paa sig lurarna
foer simultantolkning och vaara serioesa kolleger paa presslaektaren anteknade
noga: COCK ADOODLE DOO! skrev den britiska journalisten. KIKERIKI! skrev
tysken, foer han hoerde det saa. CICCERICHI! skrev italienaren foerstaas, foer
saa ropar alla italienska tuppar. Svensk serioes press plitade dit sit
KUCKELIKU! medan spanjoren intill antecknade COCOROCO! Men finnen skrev sitt
KUKKO-KIEKUU! som varenda finsk tupp ropat sen urminnes tider.
 Ni konstaterar alltsaa att hoensgaarderns goedselstack aer rena Babels torn av
spraakfoerbistring.
 Nu rusar den britiska bulldoggen upp i talarstolen foer att tala foer den
engelskspraakiga vaerlden: WOOF WOOF! skaellde han. Delegaten fraan Kina
nedtecknade omedelbart GUAU GUAU ock italienaren BAU BAU, finnen HAU HAU ock
svensken det enda raetta, naturligtvis, VOV VOV!
 Bulldoggen koerdes ut och innan vi tar upp haesten upploeses hela konferensen
i kaos, haesterna springer ivaeg: KOPPETI-KOPPETI-KOPP, laater den svenska,
TAGADADA-TAGA-DAD, snoppar fransmannen paa, ock den brittiska springer
CLIPPETY-CLOP.
 I traeden kvittrar de franska smaafaaglarna CUICUI medan naagra kusiner fraan
Holland sjunger PIEP PIEP och andra KVIDDEVITT paa ren svenska.
 Nu kanske polisen blir tokig och boerjar skjuta paa villebraadet. PANG!
smaeller den svenska boessan, BING! POEF! BUM! smaeller utlaeningarna paa.
Moetet upploeses alltsaa i kaos och maanga av delegaterna ramblade i Seine.
PLASK! foell de svenske i. SPLSH! daer kom engelsmaennen; PLOEF! PLUF! och
PLOUF! laet det daa hollaendarna, spanjorerna och fransmaennen kom efter. Men
daa finnen ramblade i laet det: Loiskis! Kvar fanns bara Notre-Dame vars
klockor boerjade ringa.
 DING-DONG skrev den franske samvetsgranne moetessekreteraren, som ingenting
maerkt av tumultet. DIN DON skrev den brittiske sekreteraren, BIM BAM skrev
tysken, DIN DON DAN skrev italienaren medan dansken snabbt anteknade BIM BAM.
 Och daermed var det moetet avslutat.