Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: introduction Middelsprake

From:Roger Mills <rfmilly@...>
Date:Monday, June 27, 2005, 15:32
Ingmar Roerdinkholder wrote:

> Hei folk af de Conlang list > > Ig wil make mi kenned an ju: miin name is Ingmar Roerdinkholder, ig leve > in > Nederland on ig liove künstlig sprakes. > Ig ha maked okso eniges self, on de sprake dat ju lese nu is Middelsprake.
(snip)
> > Wat ig wilde wete gerne, is: > > *kan du lese dis?
ja. And it's very nicely done!!
> > *in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du to > forsta > Middelsprake?
I can read Dutch and German, but know no Scandinavian languages...
> > *forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene en lüttel > af dis? >
I got it all except: "krüsworde" --guessed it, but it made no sense; "forskillede" was a mystery.