Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: introduction Middelsprake

From:Lars Finsen <lars.finsen@...>
Date:Thursday, May 22, 2008, 20:16
Den 22. mai. 2008 kl. 21.37 skreiv Ingmar Roerdinkholder:
>> >> Wat ig wilde wete gerne, is: >> >> *kan du lese dis?
Ja.
>> *in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du >> to forsta Middelsprake?
Ja.
>> *forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene >> en lüttel af dis?
Ig forsta al uter problem. LEF