Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: introduction Middelsprake

From:Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>
Date:Thursday, May 22, 2008, 19:47
It's been a long time, but I wanted to announce the new Middelsprake group:

http://groups.yahoo.com/group/Middelsprake/

Ingmar Roerdinkholder

On Sun, 26 Jun 2005 11:36:07 +0200, Ingmar Roerdinkholder
<ingmar.roerdinkholder@...> wrote:

>Hei folk af de Conlang list > >Ig wil make mi kenned an ju: miin name is Ingmar Roerdinkholder, ig leve in >Nederland on ig liove künstlig sprakes. >Ig ha maked okso eniges self, on de sprake dat ju lese nu is Middelsprake. > >Middelsprake is en Intergermanisch meen sprake, basered up de moderne, >levende Germanisch sprakes >Engelisch, Dütisch, Nederlandisch, Danisch, Swedenisch, Nedersaksisch >(Nederdütisch), Frisisch on Nünorisch (Landmål). >De principe is liik as in Interlingua, doch Middelsprake ha okso ennoch >"krüsworde", meest fordat Skandinavisch on West- >Germanisch forskillede mennig up dat punkte. > >In fal du wil wete meer over Middelsprake, du kan ga to > >http://groups.yahoo.com/group/folkspraak/files/ > >on okso to > >http://en.wikipedia.org/wiki/Common_phrases_in_constructed_languages > > >Wat ig wilde wete gerne, is: > >*kan du lese dis? > >*in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du to forsta >Middelsprake? > >*forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene en lüttel >af dis? > >Ig hope dat dis mail kom up de list, wiil ig hadde enig problems mid miin >pasword... > >Mid hertlig gröte af >Ingmar Roerdinkholder >Arnhem, Nederland > > > >

Replies

Lars Finsen <lars.finsen@...>
Ina van der Vegt <gijsstrider@...>