Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: introduction Middelsprake

From:Andreas Johansson <andjo@...>
Date:Sunday, June 26, 2005, 11:42
Quoting Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>:

> Hei folk af de Conlang list
Welcome!
> Ig wil make mi kenned an ju: miin name is Ingmar Roerdinkholder, ig leve in > Nederland on ig liove künstlig sprakes. > Ig ha maked okso eniges self, on de sprake dat ju lese nu is Middelsprake. > > Middelsprake is en Intergermanisch meen sprake, basered up de moderne, > levende Germanisch sprakes > Engelisch, Dütisch, Nederlandisch, Danisch, Swedenisch, Nedersaksisch > (Nederdütisch), Frisisch on Nünorisch (Landmål). > De principe is liik as in Interlingua, doch Middelsprake ha okso ennoch > "krüsworde", meest fordat Skandinavisch on West- > Germanisch forskillede mennig up dat punkte. > > In fal du wil wete meer over Middelsprake, du kan ga to > > http://groups.yahoo.com/group/folkspraak/files/ > > on okso to > > http://en.wikipedia.org/wiki/Common_phrases_in_constructed_languages > > > Wat ig wilde wete gerne, is: > > *kan du lese dis?
Yes.
> *in fal du kom fran en land mid en Germanisch sprake, helpe dat du to forsta > Middelsprake?
Yes it does. Knowing multiple Germanic languages helps more.
> *forsta du al uter problem, kan du forsta de halfte, oller alene en lüttel > af dis?'
I understand practically everything. (Why's the Middelsprake word for "Swedish" _Swedenisch_? There's no reason for the middle -en-, is there?) Andreas

Reply

Ingmar Roerdinkholder <ingmar.roerdinkholder@...>