Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: 1st paragraph of La Karavano with relex

From:taliesin the storyteller <taliesin-conlang@...>
Date:Thursday, September 13, 2007, 13:17
* MorphemeAddict@WMCONNECT.COM said on 2007-09-12 15:19:48 +0200
> As a sample of my relex of Esperanto, here is the first paragraph of "La > karavano": > > LA KARAVANO. > > Trapasis foje la dezerton granda karavano. Sur la vastega > ebenajxo, kie nenio vidigxas krom sablo kaj cxielo, jam auxdigxis > malproksime sonoriletoj de kameloj kaj argxentaj tintiletoj de > cxevaloj. Densa polva nubo, gxin antauxiranta, anoncis gxian > proksimecon; kaj cxiam, kiam vento dispelis la nubon, blindigis > la okulojn brilegaj armiloj kaj vestoj lumradiantaj.
For those here who aren't fluent in Esperanto (like myself), try <http://lingvo.org/traduku/>, which seems surprisingly good. t.