Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: Translations: work slogans (was Re: Which language is this? (once again))

From:Adam Walker <carrajena@...>
Date:Monday, February 6, 2006, 18:57
--- Paul Bennett <paul-bennett@...> wrote:
> 我不知道。我只在这里工作。 > I don’t know. I only work here. > > > Paul
Ugh. Perversified characters. Adam who lived in Taiwan (Okay, so olny one gets really mangled, it still sticks out.) Pochini ninadud ul Jezu in ul Betuemi djal Juda in ils djis djul Errodu ul regu – iñi! aviniruns junis maguis djil ojindi ad al Jerosolima, dichindu: «¿Jundi esti ul regu djuls Ivreus fin ninadud? Pervia avemus spepadu al su steja in il ojindi ed avemus avinidu adorari ad sivi.» Mach 2:1-2