Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

my Swedish exercise (was: official language post)

From:BP Jonsson <bpj@...>
Date:Friday, April 11, 2003, 7:41
Here follows the translation -- into English, not Dutch! ;) --
of my Swedish exercise, plus replies to Jan and Maija(sp?).
Sorry it took so long -- RealLife is breathing heavy on
the back of my neck these days...

Jag skrev (I wrote):

>Have a go: > >Jag började med mer eller mindre originella konstruerade >språk redan som barn. Först namn på personer och platser i >berättelser som jag skrev. Med tiden fick namnen betydelser, >så att mina "språk" på sätt och vis fick substantiv och >adjektiv. På gymnasiet hade jag en latin-lärare som var >esperantist. Detta fick intresset att blossa upp en tid, men >riktigt intresserad blev jag först när jag fick tillgång >till Internet.
I started with more or less original constructed languages already as a child. At first names of persons and places in stories that I wrote. With time the names got meanings, so that my "languages" in a way acquired substantives (nouns) and adjectives. In the gymnasium (high-school) I had a Latin teacher who was an Esperantist. This made the interest flare up for a while, but I became really interested only when I got access to the Internet.
>From: Jan van Steenbergen <ijzeren_jan@...> > >>Have a go: > >Hmmmpf. Difficult. I have tried something similar with >Danish, and that was easier.
I can well imagine, since Danish is even more Low-Germanized than Swedish!
>It was also difficult not to >consult the three or four Swedish dictionaries I have here >;) , but there I succeeded, at least.
So far I haven't gonelooking for my only and inadequate Nederlands-Zweeds Wordenboek either...
>What I am coming up with is not the result of analysis; >instead, I tried to be as spontaneous as I can in my >answers. Much is guesswork. Nevertheless, it would have been >helpful if I had known the meaning of the words "som",
"that, which" -- relative particle is the technical term
>"fick" (not the same as in German I hope, naughty boy! ;)) >)...
No no, it means "got", past tense of _få_ "get, acquire", Dutch "krijgen". Etymologically it is related to Dutch "vangen" -- IE *pa(n)k, i.e. probably *pH2enk in modern transcription :), Latin "paciscor" -- notwithstanding that Swedish also has _fånga_ which in meaning corresponds more closely to "vangen" and German "fangen". Apparently there were two variants due to Verner's law. [snip]
>Well, how does that sound?
As I said about as good as my decodings of the Dutch posts lately.
>Jan > >From: Pavel Iosad <edricson@...> > >Hurrah for Swedish, let's make it ett officielt språk till >Conlang-L!
Actually I'm not too fond of my father-tongue. As a writer I often perceive it as a rather stifling tool. Why not let Roger teach all of us Indonesian instead... ;-)
>From: "M. Astrand" <ysimiss@...> > >Jag har förresten mycket undrat om den här saken. När ni >sista gången diskuterade vokallängden så hade ni exemplet >'vita' [vi:ta], men det låter mer som [vi:t:a] till mig. Jag >frågade min svensklärare vad som var skillnaden mellan orden >'flyta' och 'flytta', och han sade att det var vokallängden >och - när jag frågade - att längden hos konsonanterna var >densamma. Efter att ha grubblat på en lång stund sade han >att [t:] i 'flyta' kanske var lite "svagare" än i 'flytta', >men att *den som hade svenskan som modersmål inte skulle >höra skillnaden*. Jag förstod att han med "svag" menade >lenis (om det heter så, engelskans "lax").
Japp, fortis och lenis säger man på "svenska".
>Vad säger ni om det här? Är det bara därför att vi är finnar >som inte hör någonting riktigt?
Ni hör nog riktigt. Jag skulle snarare tro att ni faktiskt **talar** annorlunda, både finlandssvenskar och svensktalande finnar -- vilket ju inte är samma sak! :) --; jfr. hur svenskt -p- och -k- blir -pp- och -kk- i ord lånade från svenskan till finskan, medan -b- och -g- blir enkelt -p- och -k-. Det är ju inget större problem, så länge alla förstår varann. Kvantitets- förhållandena skiljer sig f.ö. ganska starkt inte även mellan rikssvenskan och många dialekter även inom Sverige. Don't get me started on this, som det heter på nusvenska... / B.Philip Jonsson B^) -- mailto:melrochX@melroch.net (delete X!) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ No man forgets his original trade: the rights of nations and of kings sink into questions of grammar, if grammarians discuss them. -Dr. Samuel Johnson (1707 - 1784)

Replies

Jan van Steenbergen <ijzeren_jan@...>
M. Astrand <ysimiss@...>