Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: my Swedish exercise (was: official language post)

From:M. Astrand <ysimiss@...>
Date:Sunday, April 13, 2003, 18:46
>Date: Fri, 11 Apr 2003 09:41:08 +0200 >From: BP Jonsson <bpj@...> >Subject: Re: [CONLANG] my Swedish exercise (was: official language
post)
> >Here follows the translation -- into English, not Dutch! ;) -- >of my Swedish exercise, plus replies to Jan and Maija(sp?).
I am impressed that someone still remembers my name, Bengt.
>Sorry it took so long -- RealLife is breathing heavy on >the back of my neck these days...
[snip]
>>From: Pavel Iosad <edricson@...> >> >>Hurrah for Swedish, let's make it ett officielt språk till >>Conlang-L! > >Actually I'm not too fond of my father-tongue. As a writer I often >perceive it as a rather stifling tool.
Well, at least it's rather cute.
>Why not let Roger teach all of us >Indonesian instead... ;-) >
[snip]
> >Japp, fortis och lenis säger man på "svenska".
Okej. Tack. :)
>Ni hör nog riktigt. Jag skulle snarare tro att ni faktiskt >**talar** annorlunda,
Jo, men jag tror att jag hör detsamma hos svenskar också. Men jag är inte säker, och det är inte alltför ofta jag har möjligheten att lyssna på sverigesvenska... Vilket var skälet för att jag frågade. Så du menar att jag misstagit, när det gäller rikssvenska? Jag har hört några människor mycket tydligt *inte* fördubbla konsonanter, men de har alla varit finländare.
>både finlandssvenskar och svensktalande finnar -- >vilket ju inte är samma sak! :) --; jfr. hur svenskt -p- och -k- blir -pp- >och -kk- i ord lånade från svenskan till finskan, medan -b- och -g- blir
>enkelt -p- och -k-. >Det är ju >inget större problem, så länge alla förstår varann. Kvantitets- >förhållandena skiljer sig f.ö. ganska starkt inte även mellan >rikssvenskan och många dialekter även inom Sverige. Don't get me >started on this, som det heter på nusvenska...
Bra...
>/ B.Philip Jonsson B^) >-- >mailto:melrochX@melroch.net (delete X!)
- M. Astrand _____________________________________________________________ Kuukausimaksuton nettiyhteys: http://www.suomi24.fi/liittyma/ Yli 12000 logoa ja soittoääntä: http://sms.suomi24.fi/