Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: CHAT: Dutch dictionary recommendations?

From:Jean-François Colson <bn130627@...>
Date:Thursday, March 6, 2003, 14:06
----- Original Message -----
From: "Jean-François Colson" <bn130627@...>
To: <CONLANG@...>
Sent: Thursday, March 06, 2003 11:46 AM
Subject: Re: CHAT: Dutch dictionary recommendations?


> ----- Original Message ----- > From: "Herman Miller" <hmiller@...> > > > Does that also apply to vowels? That would explain "schilderijen", which
I
> > was wondering about (expecting it to be "schilderijs"). > > > In "schilderij", "ij" is a diphtong and it is considered as a single > character, a ligature. The Unicode character U+0133 LATIN SMALL LIGATURE
IJ
> could be used here, but for convenience it is often written as 2 separate > letters. In crosswords "ij" is often written in a single square and in old > texts it is often written "y". > > Here is a sentence from an old bilingual book(*): "Terwyl Athamas de > onderscheydene in dit opkomend eyland nieuw gemaekte werken beschouwde, en > terwyl Telemachus zyn ongeluk beweende, deed den wind, dien Neptunus deed > waeyen, hen met volle zeylen in eene reede binnenloopen, waer zy zich
veylig
> en zeer digt by de haven bevonden." > > Presently that would be spelled: "Terwijl Athamas de onderscheidene in dit > opkomend eiland nieuw gemaakte werken beschouwde, en terwijl Telemachus
zijn
> ongeluk beweende, deed de wind, die Neptunus deed waaien, hen met volle > zeilen in een rede binnenlopen, waar zij zich veilig en zeer dichtbij de > haven bevonden." > > And here are the "respelled" words: > > Y -> IJ > terwyl -> terwijl > zy -> zij > zyn -> zijn > digt by -> dichtbij > > EY -> EI > eyland -> eiland > onderscheydene -> onderscheidene > veylig -> veilig > zeylen -> zeilen > > AEY -> AAI
Sorry, I meant AE(Y) -> AA(I)
> gemaekte -> gemaakte > waer -> waar > waeyen -> waaien > > Long vowel written as a single letter in open syllables > reede -> rede > binnenloopen -> binnenlopen > > Disappearance of some grammatical endings > den -> de > dien -> die > eene -> een > > > (*) "DEN KLEYNE TELEMACHUS, of kort begrip van de lotgevallen van > Telemachus, zoon van Ulysses / LE PETIT TÉLÉMAQUE, ou précis des aventures > de Télémaque, fils d'Ulysse", Par M. l'Abbé OLINGER, Bruxelles, Librairie
De
> Deprez-Parent, 1839, page 169. > > > > -- > Jean-François Colson > jfcolson (a) belgacom.net >